CoalaWeb Traffic

1.png1.png4.png7.png9.png9.png3.png
Dziś30
Wczoraj115
W tym tygodniu640
W tym miesiącu2984
Razem1147993

Visitor Info

  • IP: 3.237.178.91
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

28-02-21

Po wielu miesiącach dyskusji 9 kwietnia zostało podpisane przez Panią Minister Sportu i Turystyki nowe Rozporządzenie w  sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Podpisane rozporządzenie wprowadza wiele istotnych zmian w systemie patentów żeglarskich. Oto najistotniejsze z nich:

- likwidacja patentów sternika jachtowego i starszego sternika motorowodnego z możliwością wymiany przez dotychczasowych posiadaczy odpowiednio na jachtowego sternika morskiego lub motorowodnego sternika morskiego. Obecnie system wygląda następująco:

Stopnie żeglarskie Stopnie motorowodne
żeglarz jachtowy sternik motorowodny
jachtowy sternik morski motorowodny sternik morski
kapitan jachtowy kapitan motorowodny
  mechanik motorowodny
licencje na

holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

holowanie statków powietrznych

- zmiana wieku wymaganego do wydania patentów żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego na 14 lat zamiast dotychczasowych 12

- rozszerzenie uprawnień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego - uprawnienie do prowadzenia jachtów do 12 m długości po morskich wodach wewnętrznych oraz 2 mile od brzegu na pozostałych wodach morskich w porze dziennej.

- ujednolicono sposób przeprowadzania egzaminów na patenty na terenie całego kraju (zwłaszcza część teoretyczną) i wydano zakres wymagań egzaminacyjnych.

To tylko niektóre ze zmian. Zapraszamy do lektury pełnego tekstu rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI w sprawie uprawiania turystyki wodnej

 Wzory znaków obowiązujących na wodach śródlądowych określone zostały w

Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
z dnia 28 kwietnia 2003 
(Dz.U. nr 212 poz. 2072) 

 

SYMBOL

 

OKREŚLENIE

 

WZÓR 
ZNAKI ZAKAZU
 a.1

 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica

    lub czerwone światła

    lub czerwone flagi

 Dwie tablice, dwa światła lub dwie flagi- jedna nad  drugą- oznacza długotrwały zakaz przejścia.

a1.gif
 a.2 Zakaz wyprzedzania.
a2.gif
 a.3  Zakaz wyprzedzani; dotyczy tylko zestawów.
a2.gif
 a.4  Zakaz mijania i wyprzedzania.
a4.gif
 a.5  Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)
a5.gif
 a.5.1  Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
a51.gif
 a.6  Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny.
a6.gif
 a.7  Zakaz cumowania do brzegu.
a7.gif
 a.8  Zakaz zawracania.
a8.gif
 a.9  Zakaz wytwarzania fali.
a9.gif
 a.10

 Zakaz przejścia poza skrajną określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)

a10.gif
 a.11  Zakaz przejścia - przygotować się do wejścia lub przejścia
a11.gif
 a.12  Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
a12.gif
 a.13  Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji 
a13.gif
 a.14  Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego i holowania statków powietrznych za statkiem 
a14.gif
 a.15  Zakaz ruchu statków żaglowych
a15.gif
 a.16  Zakaz ruchu statków, które nie są o napędzie mechanicznym lub żaglowym
a16.gif
 a.17  Zakaz pływania na desce z żaglem 
a17.gif
 a.18  Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
a18.gif
 a.19  Zakaz wodowania i wyciągania statków na brzeg
a19.gif
 a.20  Zakaz ruchu skuterów wodnych
a20.gif
 ZNAKI NAKAZU
 b.1  Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak 
b1.gif
 b.2a  Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty
b2a.gif
 b.2b  Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty
b2b.gif
 b.3a  Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
b3a.gif
 b.3b  Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
b3b.gif
 b.4a  Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
b4a.gif
 b.4b  Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
b4b.gif
 b.5  Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
b5.gif
 b.6  Nakaz nieprzekraczania prędkości podanej na znaku (w km/h) 
b6.gif
 b.7  Nakaz nadania sygnału dźwiękowego
b7.gif
 b.8  Nakaz zachowania szczególnej ostrożności 
b8.gif
 b.9a  Nakaz zachowania szczególnej ostrożności,  wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
b9a.gif
 b.9b  Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi głównej, które może mieć miejsce gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości
b9b.gif
 b.10  Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą w sytuacji gdy z portu lub bocznej drogi wychodzą statki 
b10.gif
 b.11a  Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego 
b11a.gif
 b.11b  Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale
b11b.gif
 ZNAKI OGRANICZENIA
 c.1 Ograniczona głębokość.
c1.gif
 c.2 Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody.
c2.gif
 c.3 Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego.
c3.gif
 c.4  Inne ograniczenia ruchu żeglugowego - należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku lub pod znakiem w formie symbolu lub napisu.
c4.gif
 c.5  Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczba na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.
c5.gif
  ZNAKI ZALECENIA
 d.1a  Zalecanie przejścia w obydwu kierunkach.
d1a.gif
 d.1b Zalecane przejście w jednym kierunku 
d1b.gif
 d.2  Zalecane trzymanie się we wskazanym obszarze.
d2.gif
 d.3  Zalecane przejścia w kierunku określonym strzałka lub w nocy w kierunku światła izofazowego.
d3.gif
  ZNAKI INFORMACYJNE
 e.1  Zezwolenie przejścia.
e1.gif
 e.2  Wskazanie lini napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość lini napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
e2.gif
 e.3  Jaz w bliskiej odległości.
e3.gif
 e.4a Prom na uwięzi 
e4a.gif
 e.4b Prom przemieszczający się swobodnie 
e4b.gif
 e.5 Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu )
e5.gif
 e.5.1  Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
e51.gif
 e.5.2  Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku
e52.gif
 e.5.3  Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
e53.gif
 e.6  Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
e6.gif
 e.7  Zezwolenie nacumowanie do brzegu
e7.gif
 e.7.1  Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku)
e71.gif
 e.8  Wskazanie miejsca do zawracania
e8.gif
 e.9a  Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek
e9a.gif
 e.9b  Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
e9b.gif
 e.10a  Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
e10a.gif
 e.10b  Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek
e10b.gif
 e.11  Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia - obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego
e11.gif
 e.12a  Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy
e12a.gif
 e.12b  Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła migające, przed przeszkodą: przejście dozwolone
e12b.gif
 e.13  Miejsce poboru wody pitnej
e13.gif
 e.14  Miejsce, w którym można korzystać z telefonu
e14.gif
 e.15  Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechnicznym
e15.gif
 e.16  Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
e16.gif
 e.17  Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
e17.gif
 e.18  Zezwolenie na ruch statków żaglowych
e18.gif
 e.19  Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym
e19.gif
 e.20  Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
e20.gif
 e.21  Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą prędkością
e21.gif
 e.22  Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
e22.gif
 e.23  Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informację nawigacyjną
e23.gif
 e.24  Zezwolenie na ruch skuterów wodnych
e24.gif

 

Na szlakach wodnych, podobnie jak na drogach, obowiązują przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy różnymi jednostkami pływającymi. Precyzują one  kto w określonej sytuacji ma pierwszeństwo. Znajomość tych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce jest obowiązkiem każdego, kto korzysta z akwenów i pozwala uniknąć groźnych i kosztownych w skutkach kolizji. Dlatego warto w tym miejscu przypomnieć to, co każdy wodny turysta wiedzieć powinien.

 

Ustąpienie pierwszeństwa polega na tym, że jednostka ustępująca pierwszeństwa ma zachować się w taki sposób, aby nie zmusić jednostki posiadającej prawo drogi do zmiany kierunku lub prędkości.

 

Jednostka posiadająca prawo drogi ma z kolei obowiązek zachowania kierunku i prędkości i nie powinna wykonywać podczas mijania nagłych manewrów mogących wprowadzić w błąd sterników inneych jednostek.

Podstawowe zasady regulujące prawo drogi:

1. Małe statki (do 20 m długości) ustępują pierwszeństwa wszystkim innym statkom.


2. Jednostki turystyczne i sportowe (jachty) ustępują pierwszeństwa jednostkom zawodowym.

 

3. Jednostka wyprzedzana ma pierwszeństwo przed jednostką wyprzedzającą (niezależnie od rodzaju napędu)

 

wyprz.gif


4. Jednostki z napędem mechanicznym ustępują pierwszenstwa jednostkom bez napędu mechanicznego

 

 

motosail.gif

5. Jednostki żaglowe
a) płynące różnymi halsami - jednostka płynąca prawym halsem ma pierwszeństwo przed jednostką płynącą halsem lewym

 

plhals.gif

b) płynące tym samym halsem - jednostka nawietrzna ustępuje pierwszeństwa jednostce zawietrznej

 

1hals.gif

 


6. Jednostki z napędem mechanicznym - jednostka znajdująca się z prawej burty ma pierwszeństwo (uwaga: jachty żaglowe płynące na silniku lub jednocześnie na żaglach i silniku traktowane są jako jednostki z napędem mechanicznym)

moto.gif

 

 

 

 

 

 

 

Design byFxDesign Producent rolet