CoalaWeb Traffic

1.png0.png6.png4.png5.png5.png8.png
Dziś122
Wczoraj137
W tym tygodniu930
W tym miesiącu2815
Razem1064558

Visitor Info

  • IP: 34.204.176.189
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

22-09-19

W dniu 30 maja 2009 roku kilkudziesięciu żeglarzy z naszego regionu wzięło udział w 46 Długodystansowych Regatach Żeglarskich Toruń - Bydgoszcz. W barwach WKŻ Pasat startowało 5 jachtów: 3 w klasie orion i 2 omegi. Jako najliczniej reprezentowany klub wygraliśmy nagrodę w postaci łodzi wiosłowej Janmor 320.

W klasie samorządowej zwyciężyła załoga z Torunia w składzie:

sternik - Rygielski Andrzej, załoga: Szymaniak Andrzej i Weteski Jarosław, Tymolewski Bolesław

Drugie miejsce zajęła załoga z Bydgoszczy: sternik - Przybielski Tomasz, załoga: Niedźwiecki Adam, Tomasik Ewa i Łysiak Tomasz; trzecie również Bydgoszczanie: sternik - Skałecki Damian, załoga: Dombrowicz Adam, Rożnowski Krzysztof, Kleydzińska Bogusława i Chorążewicz Robert.

Pierwsze miejsca w pozostałych klasach zajęli:

Klasa T1: sternik - Kamiński Sławomir, załoga: Socha-Bystroń Stanisław, Goluch Andrzej - niezrzeszeni Toruń

Klasa T3: sternik Daszkiewicz Jacek, załoga: Szymborski Jacek, Ciechowski Marek - YC BELLA - Toruń

Klasa Omega: sternik - Knasiecki Romuald, załoga: Knasiecki Tomasz, Knasiecki Tomasz (junior) - BKŻ Bydgoszcz

Klasa Wolna: sternik - Sanocki Adam, załoga Pawłowski Dariusz - niezrzeszeni Toruń

Klasa Orion: sternik Koszykowski Zdzisław, załoga: Kleydzińska Katarzyna, Roliński Bartek, HALS Bydgoszcz

Klasa Deska: Pinkowski Grzegorz - KŻ KWB Konin

Nagrodę Główną silnik przyczepny wylosował sternik - Edward Mohn z TTTM Toruń, zarazem wyróżniony jako najstarszy uczestnik regat.

Zakończenie tegorocznych regat połączone połączone zostało z szeregiem wodniackich imprez odbywających się na bydgoskiej starówce pod hasłem Ster na Bydgoszcz. Uczestnicy regat przepłynęli za holownikiem przez centrum Bydgoszczy do bazy żeglarskiej na Wyspie Młyńskiej.

W dniu 27.05.2009 Komisja roztrzygnęła doroczną edycję konkursu plastycznego dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjów pod tytułem:  

BEZPIECZEŃSTWO   NAD   WODĄ, ŻEGLARSTWO"

   

W kategorii Szkół podstawowych zwyciężyli

   

    1           Oliwia Worek                        SP 43

 sp1m.gif

 

     

2           Katarzyna Młodecka   ZS nr 31 

sp2m.gif

 

  

3           Paulina Senger           SP 65sp3m.gif

      

 

wyróżnienia

 

                  Joanna Gołębiewska         SP nr 66

                  Tomasz Nagajen             OSW nr 2

                  Dominika Ratajczak         SP nr 55

   

   

W kategorii gimnazjów zwyciężyli

 

 

            1             Dominika Kumor               GIM nr 3

g1m.gif

           

2             Jakub Kuligowski              OSW nr 2

g2m.gif

        

    3             Daria Młodecka                ZS nr31

g3m.gif

 

 

 

wyróżnienie

 

                Dawid Adler                         GIM nr 44

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy

 

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wojskowego Klubu Żeglarskiego Pasat O/PTTK przy klubie POW w dniu 08.01.2009 dokonało wyboru nowych władz Klubu na czteroletnią kadencję 2009 - 2012.

W skład Zarządu WKŻ Pasat weszli:

    Andrzej Krupski - Prezes - Komandor

    Zdzisław Skorupski -  V-ce prezes ds. technicznych

    Krzysztof Laskowski - V-ce prezes ds. szkolenia

    Mariusz Sulewski - Sekretarz

    Tadeusz Mrozek - Skarbnik

    Agnieszka Przepierska - Członek Zarządu ds. sportu i rekreacji

    Janusz Cichański - Członek Zarządu ds. finansowych

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

    Wiesław Fiutowski - Przewodniczący

    Mieczysław Bartnik - V-ce przewodniczący

    Grzegorz Ciesielski - Członek

bal092.jpgDnia 31 stycznia 2009 odbył się tradycyjny już Bal Żeglarza, bal jubileuszowy bo 35 z kolei.

Licznie zgromadzona brać żeglarska, duża grupa prywatnych armatorów, sympatyków żeglarstwa i przyjaciół nie tylko z naszego miasta, ale także z Warszawy, Dąbrowy Górniczej, Legnicy, Włocławka, Torunia i wielu innych zakątków Polski świetnie bawiła się w Restauracji Uniwersyteckiej. Bawiło się około 350 osób przy akompaniamencie zespołu Express Duo Plus oraz kapeli szantowej Może i My.
bal091.jpgW trakcie balu odbyły się konkursy żeglarskie: regaty dla kapitanów jachtowych w osobach:

Grażyny Małkiewicz, Tomasza Romaniuka, Andrzeja Strzyżowskiego, Krzysztofa Laskowskiego oraz Włodzimierza Palmowskiego.

W konkursie ratownictwa dla jachtowych sterników morskich starli się Leszek Lewiński i Leszek Krause.
W sponsorowanej loterii fantowej wylosowano atrakcyjne nagrody.
Jak powiedział E. Kozanowski:
 
bal093.jpg"Żeglowanie jest sztuką,
 
którą należy uprawiać 
 
sprawnie, bezpiecznie, z gracją
 
i obowiązkowo w dobrym towarzystwie "
 
i tak właśnie bawili się żeglarze na 35 Balu Żeglarza.
Do zobaczenia na Balu w przyszłym roku, już dziś serdecznie zapraszamy.
 

 

 

W dniu 08.01.2009r. w Klubie POW Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Wojskowego Klubu Żeglarskiego „Pasat”. Zebranie miało na celu podsumowanie działalności KLubu w mijającej kadencji, określenie dalszych kierunków działalności i wybór nowych Władz Klubu na kadencję 2009 - 2012. W zebraniu wzięło udział 44 uprawnionych do głosowania członków WKŻ Pasat.

 

   Przewodniczącym walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego wybrano na wniosek Komandora WKŻ Pasat Andrzeja Krupskiego Prezesa Oddziału PTTK przy Klubie POW Edwarda Kozanowskiego. Przewodniczący uroczyście powitał przybyłych członków Klubu otwierając zebranie i po zatwierdzeniu spraw regulaminowych poprosił Komandora Andrzeja Krupskiego o przedstawienie podsumowania działalności Klubu.

 

    Komandor WKŻ Pasat wręczył wyróżnienia i nagrody członkom klubu. Osoby wyróżnione to:

        - Ireneusz Walkowiak (za udział w organizacji konkursu plastycznego)

        - Bogusław i  Jolanta Śmiegiel (za prace na rzecz klubu)
        - Mariusz Sulewski oraz Marcin Łażewski (za prowadzenie strony internetowej WKŻ „Pasat”)
 

    Komandor ogłosił, że w poczet klubu Uchwałą Zarządu przyjęto Kol. Damiana Skałeckiego oraz przekazał legitymacje PTTK członkom klubu: Mieczysławowi Bartnikowi, Adriannie Czajkowskiej, Darii Dorożyńskiej, Bogusławowi Śmiegielowi, Grzegorzowi Ciesielskiemu i Piotrowi Żmudzińskiemu.

 

    Następnie Komandor przeszedł do punktu Sprawozdania z działalności WKŻ „Pasat” w latach 2005-2008, w którym przedstawił zrealizowane zadania. W zakresie infrastruktury zrealizowano wiele prac, z których najważniejsze to:

- naprawa pomostu metalowego w Pieczyskach

- założenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bdyujściu i wyposażenie sanitariatów,
- zainstalowanie oświetlenia na nabrzeżu w Brdyujściu,
- zmodernizowanie pomieszczenia w hangarze, wstawienie drzwi balkonowych, 3 okien w świetlicy, 1 w biurze i 2 do innych pomieszczeń,

- zakupienie jachtu typu Nash 20,

- zakupienie 7 kpl żagli,

- likwidacja 3 Starów, przetransportowanie świetlicy z ulicy Witebskiej do Pieczysk

- instalacja 4 słupów oświetleniowych w Pieczyskach,

- instalacja monitoringu na przystani w Pieczyskach,

- całkowite ogrodzenie terenu w Pieczyskach,

- wycinka drzew na ul. Witebskiej.

 

    W zakresie działalności szkoleniowej wyszkolono ok. 350 osób na kursach i obozach  żeglarskich. Jakość szkoleń prowadzonych przez Pasat jest wysoko oceniana przez władze Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Organizacja szkoleń i obozów to zasługa przede wszystkim: Krzysztofa Laskowskiego, Janusza Cichańskiego i Mariusza Sulewskiego.

 

    W stały kalendarz imprez klubu wpisano corocznie organizowane regaty i zawody żeglarskie, które wspierały osoby: Agnieszka Przepierska, Renata Laskowska, Irena Biernacka, Edward Kozanowski i inni a także rejsy, niejednokrotnie nagłaśniane przez media. Nagrody i puchary fundowane były głównie przez Wojewodę. Tradycyjnie też corocznie organizowany jest Bal Żeglarza.

 

  Członkowie i sympatycy klubu mogli spotykać się co niedzielę „przy kawie” na przystani w Brdyujściu. Dużym zainteresowaniem cieszy się również strona internetowa WKŻ „Pasat”, na której odnotowano 134 tys. odwiedzin.

 

    Na koniec Komandor złożył serdeczne podziękowania Bosmanowi Piotrowi Lawerowi w uznaniu jego zasług na rzecz klubu i za wytężoną pracę.

 

  W dalszej części zebrania Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Andrzejowi Strzyżowskiemu, który przedstawił sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz pozytywnie ocenił całokształt działalności Klubu w mijającej kadencji.Przedstawił także zauważone niedociągnięcia, których usunięcie przedstawił jako wniosek do uchwały programowej na najbliższe 4 lata.  Komisja nie stwierdziła działań marnotrawnych. Przewodniczący podziękował Zarządowi za działalność, a wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

     Walne Zebranie Członków WKŻ Pasat w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 

 

    W dalszej części zebrania głos zabrała Przewodnicząca Komisji Wyborczej Adrianna Czajkowska przedstawiła zasady wyborów:

         - do Zarządu Klubu – 7 osób
         - do Komisji Rewizyjnej – 3 osoby
         - na Delegatów na Walny Zjazd O/PTTK przy Klubie POW  7 osób
         - na Sejmik Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego - 2 osoby.
 

    Rozpoczęto przyjmowanie kandydatur 

 

    W tym miejscu Przewodniczący zebrania zwrócił się do zgromadzonych o rozpoczęcie dyskusji i zgłaszanie wniosków dotyczących przyszłych zamierzeń Klubu.

 

   Zwrócono uwagę na fakt, że na 70 członków, niewielka ilość z nich rzeczywiście się udziela na rzecz Klubu. Jako wniosek zgłoszono konieczność egzekwowania dodatkowych opłat od członków Klubu nie wywiązujących się z obowiązku pracy na rzecz WKŻ Pasat.

 

    W dalszej części dyskusji głos zabrał Prezes Oddziału PTTK Edward Kozanowski, zwracając uwagę na fakt, że WKŻ „Pasat” jest jedynym klubem PTTK w woj. kujawsko-pomorskim mającym swój sprzęt klubowy i poszerzającym stale swoją bazę oraz kadrę np. w kursach na instruktorów ISSA (przeszkolono 7 osób), kursach na instruktorów rekreacji ruchowej (przeszkolono 8 osób). Położył szczególny nacisk na szkolenia młodych członków, którzy kiedyś przejmą obowiązki oraz złożył podziękowania Bosmanowi za wykonaną pracę i Mariuszowi Sulewskiemu za prowadzenie strony internetowej WKŻ „Pasat”. Złożył również wniosek aby w Uchwale znalazły się następujące kwestie:

- próba przejęcia 5 jachtów ze zlikwidowanego warszawskiego klubu żeglarskiego (4 Oriony i Omega),
- próba dotarcia do młodzieży i szkolenie „następców”
- propozycje realizacji zadań w nowej kadencji: pływający pomost na ulicy Witebskiej, założenie kładki pomiędzy pomostami w Pieczyskach,
- kontynuacja rejsów, które stały się ikoną klubu.
 

    Wśród innych ważniejszych wniosków należy wymienić: 

         - naprawę ostatniego odcinka drogi wjazdowej na przystań w Pieczyskach,
         - wniosek dla przyszłego Zarządu o przedstawienie Planu finansowego na 2009 rok
         - o zakup sprzętu, który jest niezbędny dla ratownictwa klubowego
         - o powiększenie Mariny w Pieczyskach 
         - zakup rzutnika  multimedialnego do celów szkoleniowych

         - zakup silnika do łodzi ratowniczej

         - wypracowanie nowej formy współpracy z YKMW Kotwica 
 

  Wszystkie wnioski zostały uwzględnone w Uchwale programowej, którą odczytał Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wiesław Fiutowski. 

 

    Uchwałę ze wszystkimi poprawkami jednogłośnie przyjęto w głosowaniu jawnym.

 
 

    Następnie przedstawiono kandydatów do Władz Klubu i na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK i KPOZŻ. Uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym dokonali wyboru nowych władz i reprezentantów.

 

Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Karolewski przedstawił wyniki wyborów:

 

Do Zarządu WKŻ Pasat weszli: 

 

M. Sulewski         37 głosów

A. Przepierska    35 głosów

A. Krupski            35 głosów

K. Laskowski      35 głosów 

Z. Skorupski        35 głosów

T. Mrozek             31 głosów

J. Cichański        21 głosów (31 w drugiej turze) 

   

do Komisji Rewizyjnej weszli:

G. Ciesielski       40 głosów

W. Fiutowski      36 głosów

M. Bartnik           28 głosów (w drugiej turze)


Delegatami na Zjazd Oddziału zostali:

E. Kozanowski  29 głosów

A. Krupski           27 głosów

Z. Skorupski       27 głosów

K. Laskowski     26 głosów

M. Sulewski        21 głosów

W. Fiutowski      15 głosów

 

Delegatami na Sejmik KPOZŻ zostali:

Edward Kozanowski

Andrzej Krupski

 

Nowo wybrany Zarząd udał się na pierwsze zebranie pod przewodnictwem Prezesa Oddziału PTTK. Nastąpiło ukonstytuowanie  wybranego Zarządu Klubu. W tajnym głosowaniu Prezesem WKŻ Pasat wybrany został Andrzej Krupski.

 

Po krótkiej naradzie ustalono ostateczny skład Zarządu WKŻ „Pasat” na nową kadencję:

 

Andrzej Krupski             - Prezes - Komandor

Zdzisław Skorupski       - V-ce prezes ds. technicznych

Krzysztof Laskowski    - V-ce prezes ds. szkolenia

Mariusz Sulewski           - Sekretarz

Tadeusz Mrozek             - Skarbnik

Agnieszka Przepierska - Członek Zarządu ds. sportu i rekreacji

Janusz Cichański           - Członek Zarządu ds. finansowych

 

Nowo wybrany Komandor podziękował wszystkim przybyłym Członkom Klubu za udział w Zebraniu. 

Design byFxDesign Producent rolet