Menu PASAT


Licznik odwiedzin

1019459
Dziś na witrynieDziś na witrynie147
WczorajWczoraj318
W tym tygodniuW tym tygodniu119
W tym miesiącuW tym miesiącu3513
Od początkuOd początku1019459
CREATED_STAT_ALT: 2015-11-22T13:01:25+00:00
54.196.38.114
Zalogowani 0
Goście 32
Aktualnie na stronie
-

Sprawy klubowe

Zapraszamy Członków OŻ PTTK PASAT do odwiedzenia zakładki "sprawy klubowe" (dostępna po zalogowaniu) oraz zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozliczenia prac na rzecz Oddziału za 2013 rok, zasadami opłacania składek w bieżącym roku, obowiązującym nowym cennikiem oraz zmianami w składzie Zarządu Oddziału.

Zarząd OŻ PTTK "PASAT"

Usługi Portowe 2016

Dziękujemy wszystkim, którzy w mijającym sezonie skorzystali z usług portowych oferowanych przez OŻ PTTK PASAT na przystani w Pieczyskach. Jednocześnie informujemy, że można już składać wnioski o przyznanie miejsc na sezon 2017 (zakładka Przydział miejsc 2017 w menu).

Obowiązek złożenia wniosku dotyczy również dotychczasowych stałych klientów.

Przypominamy również o konieczności niezwłocznego uregulowania zaległych opłat za usługi portowe w mijającym sezonie zgodnie z zawartymi umowami. W razie wątpliwości co do stanu rozliczeń prosimy o kontakt na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Nieterminiowe regulowanie zaległości może skutkować odmową przydzielenia miejsca w porcie w przyszłym sezonie.

 

Zarząd OŻ PTTK PASAT

XVI Regaty Pamięci

logoregpam

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

XVI REGATY PAMIĘCI

 

 

 

 

1. Organizator: Oddział Żeglarski PTTK „PASAT w Bydgoszczy ul. Bortnowskiego 8/7.
2. Miejsce i termin: Zalew Koronowski, port jachtowy OŻ PTTK „PASAT”; 19.09.2015r.
3. Przepisy – klasy jachtów: Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ISAF-2013-2016 w klasach T-1, T-2, T-3, Venus, Omega i Wolnej.
4. Ustalenia organizacyjne:
1) instrukcja żeglugi zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń od 18.09.2015r.;
2) trasa regat podana zostanie na odprawie sterników;
3) regaty w poszczególnych klasach odbędą się po zgłoszeniu minimum trzech załóg.
5. Reguły uczestnictwa :
1) w regatach mogą startować załogi klubowe i żeglarze niezrzeszeni;
2) zgłoszony do regat jacht winien być oznakowany (numer lub nazwa);
3) załoga musi liczyć co najmniej dwie osoby;
4) zmiana składu zgłoszonej załogi wymaga zgody komisji sędziowskiej;
6. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w biurze regat 18.09.2015r. w godzinach 18.00-20.00 oraz 19.09.2015r. w godzinach 08.30-09.30.
7. Program regat:
1) otwarcie regat 19.09.2015r. godz. 10.00;
2) odprawa sterników bezpośrednio po otwarciu regat;
3) start do pierwszego biegu godz. 11.00;
4) zakończenie regat i ogłoszenie wyników godz. 17.00;
5) spotkanie towarzyskie godz. 18.30. Występ zespołu WŁASNY PORT
8. Nagrody: puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.
9. Opłaty: wpisowe 30 zł.
10. Prawo do wizerunku:
Zgłoszenie do regat jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku przez organizatora we wszystkich materiałach dotyczących regat jak również wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją regat i ogłoszeniem (publikacją) wyników.
11. Zastrzeżenie odpowiedzialności:
Uczestnicy regat biorą udział na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykona-na lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od odpowie-dzialności za szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Organizator regat nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika regat.
12. Kontakt:
1) Adres organizatora: Oddział Żeglarski PTTK „PASAT” ul. Bortnowskiego 8/7; 85-799 Bydgoszcz;
2) Komandor regat - kol. Krzysztof LASKOWSKI tel. 501306345.
                                                                                                                                 ZARZĄD OŻ PTTK „PASAT”

Podkategorie