CoalaWeb Traffic

1.png1.png4.png7.png9.png9.png5.png
Dziś32
Wczoraj115
W tym tygodniu642
W tym miesiącu2986
Razem1147995

Visitor Info

 • IP: 3.237.178.91
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

28-02-21

W dniu 19.01.2020 w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5 odbył się Zwyczajny Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK "PASAT" podsumowujący czteroletnią kadencję władz Oddziału. W zjeździe uczestniczyło 37 uprawnionych do głosowania członków Pasatu. Obradom przewodniczył kol. Damian Skałecki w asyście członków prezydium: Rafała Walkowiaka oraz Mariusza Sulewskiego.

Zjazd podjął uchwałę o zmianie statutu Oddziału. Zmiana ta wynikała z konieczności dostosowania statutu do zmienionych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz wynikających z nich zmian w statucie PTTK.

Sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawił ustępujący Prezes - Mariusz Sulewski opisując zrealizowane w ciągu minionych 4 lat inwestycje: zakup nowych jednostek (Sasanka 620 i Venus), remonty pomostu, sprzętu pływającego czy pomieszczeń klubowych i działania podjęte na rzecz poprawy infrastruktury portu. Wymienił także działania organizacyjne Oddziału, takie jak organizacja Regat o Puchar OŻ PTTK "PASAT", Regat Pamięci czy działalność szkoleniowa Oddziału. Podczas wystąpienia prezes podziękował za współpracę wszystkim członkom ustępującego zarządu, a także wręczył okolicznościowe statuetki członkom Oddziału, którzy jako szeregowi członkowie aktywnie wspierali działalność Oddziału. Szczególne podziękowania należały się Bosmanowi kol. Józefowi Gumiennemu. Statuetki otrzymali również kol.:

 • Zenon Bielun
 • Tadeusz Furman
 • Romuald Galor
 • Tadeusz Mrozek
 • Agnieszka Reiwer-Przepierska
 • Bogumił Smiegiel

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału kol. Bolesław Krystowczyk, który przedstawił sprawozdanie Komisji podsumowujące czteroletnią kadencję. Wystąpienie zakończone zostało wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium całemu ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium każdemu z członków ustępującego zarządu.

W wyniku przeprowadzonych następnie wyborów wyłoniono nowe władze OŻ PTTK "PASAT"

Skład Zarządu nie uległ zmianie:

 • Prezes Zarządu:                                                          Mariusz SULEWSKI
 • Wiceprezes Zarządu ds.  ekonomicznych:                  Eugeniusz OSTROWSKI
 • Wiceprezes Zarządu ds.  technicznych:                      Jacek LASKOWSKI
 • Sekretarz Zarządu:                                                       Rafał WALKOWIAK
 • Skarbnik:                                                                      Marcin ŁAŻEWSKI
 • Członek Zarządu:                                                         Damian SKAŁECKI
 • Członek Zarządu:                                                         Jarosław ZAGDAN

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrani zostali:

 • Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału:               Agnieszka KOWALSKA - BARTNIK
 • Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Oddziału:        Tomasz SENKO
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału:           Krzysztof CHROŁ
 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału:              Ignacy MARZECKI
 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału:             Tomasz RZĘSKI

Delegatem na Regionalną Konferencję PTTK wybrany został Mariusz Sulewski, a delegatami Pasatu  na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali Damian Skałecki i Mariusz Sulewski.

Następnie odbyła się dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami dotyczącymi kierunków dalszych działań Oddziału na najbliższe cztery lata w tym poprawy infrastruktury przystani oraz długofalowej strategii funkconowania Oddziału.

 

Design byFxDesign Producent rolet