CoalaWeb Traffic

1.png1.png3.png7.png0.png3.png1.png
Dziś48
Wczoraj160
W tym tygodniu960
W tym miesiącu4584
Razem1137031

Visitor Info

 • IP: 3.238.190.82
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

28-11-20

Od 4 maja port będzie dostępny dla członków OŻ PTTK PASAT oraz klientów mających przydzielone miejsce do cumowania jednostki pływającej lub stałe miejsce pod kemping na poniższych zasadach:

Zarząd Oddziału Żeglarskiego PTTK Pasat działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792)  z późn. zmianami uchwala co następuje:

 1. Zakazuje się wstępu osobom postronnym na teren portu do odwołania. Zakaz nie dotyczy:
  1. członków OŻ PTTK PASAT
  2. osób dysponujących na podstawie podpisanych umów miejscami do cumowania jednostek pływających lub obiektów kempingowych w zakresie dozwolonego prawem korzystania z mienia prywatnego. Dotyczy to także osób korzystających z miejsc lub obiektów za zgodą ich właścicieli.
  3. osób wykonujących odpłatną lub nieodpłatną pracę na rzecz OŻ PTTK PASAT na podstawie umów lub uzgodnień z Zarządem OŻ PTTK PASAT.
  4. interesantów na czas niezbędny do załatwienia sprawy w bosmanacie portu.
 2. Kategorycznie zabrania się przebywania na terenie przystani:
  1. osobom odbywającym kwarantannę
  2. osobom wykazującym jakiekolwiek objawy mogące sugerować infekcję Covid-19
  3. osobom, które w ciągu ostatnich 2 tygodni miały kontakt z osobą zarażoną lub wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie takiego kontaktu
 3. Członkowie Zarządu OŻ PTTK PASAT oraz osoby przez nie upoważnione do administrowania portem mają prawo odmówić wstępu osobom innym niż wymienione w ust.1 pkt a-d. W razie niezastosowania się do poleceń mają prawo wezwać Policję celem wyegzekwowania zakazu.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie ogólnodostępnym mają obowiązek zachowywać zalecenia władz publicznych w zakresie zapobiegania epidemii, w szczególności unikać gromadzenia się, zachowywać bezpieczną odległość od innych osób, zakrywać usta i nos.
 5. W bosmanacie portu oraz biurze przebywać mogą jedynie członkowie Zarządu OŻ PTTK PASAT oraz osoby upoważnione przez Zarząd lub Bosmana w liczbie nie większej niż 2
 6. Interesanci mogą przebywać w biurze lub bosmanacie pojedynczo za zgodą administracji portu na czas niezbędny do załatwienia sprawy.
 7. Na pokładzie jednostek pływających o zasadach bezpieczeństwa decyduje osoba dysponująca jednostką (armator lub w razie jego braku na pokładzie kierownik statku).
 8. W prywatnych kempingach i ich bezpośrednim otoczeniu (namioty, przybudówki, przedsionki) o zasadach bezpieczeństwa decyduje właściciel danego obiektu, a inne osoby mają obowiązek zastosować się do zaleceń właściciela.
 9. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przestrzeni ogólnodostępnej przez gości obiektów kempingowych oraz członków załóg odpowiadają odpowiednio właściciele obiektów i armatorzy jednostek.
 10. Zabrania się do odwołania:
 •  korzystania w celach rekreacyjnych z obiektów ogólnodostępnych takich jak: rejon ogniska, wiaty
 •  organizowania imprez związanych z gromadzeniem się osób w ilości większej niż załoga jednostki pływającej, w szczególności regat, imprez okolicznościowych, zbiorowych rejsów
 • wynajmu krótkoterminowego miejsca pod namiot lub kamping
 • korzystania z  pryszniców przez osoby inne niż określone w ust.1 pkt a i c.
 1. Czartery jachtów klubowych oraz możliwość rezerwacji zostają wstrzymane do odwołania.
 2. Zarząd przypomina, że nieprzestrzeganie ograniczeń o których mowa w cytowanym rozporządzeniu może skutkować karą grzywny lub karami administracyjnymi nakładaną przez uprawnione organy państwowe.
 3. Zmiany zasad określonych w niniejszej uchwale będą obwieszczane na stronie internetowej pasat.pl w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz zmian w przepisach państwowych.
 4. Uchwała obowiązuje z dniem 04.05.2020.

 

Design byFxDesign Producent rolet