CoalaWeb Traffic

1.png0.png8.png1.png9.png9.png5.png
Dziś91
Wczoraj128
W tym tygodniu692
W tym miesiącu3552
Razem1081995

Visitor Info

 • IP: 3.229.142.175
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

25-01-20

Zarząd Oddziału Żeglarskiego PTTK „PASAT” na podstawie art. 21 Statutu Oddziału postanawia zwołać Zwyczajny Zjazd Oddziału.

Ustala się następujące terminy Zjazdu:

- I termin 19.01.2020 godz. 10.30

- II termin 19.01.2020 godz. 11.00

Zjazd odbędzie się w Sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Powołanie prezydium zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. przyjęcie nowego statutu zgodnego z ustawą o stowarzyszeniach
 7. Wybór komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków
 8. Wystąpienie Prezesa OŻ PTTK „PASAT” – sprawozdanie z działalności ustępujących władz.
 9. Wręczenie wyróżnień dla aktywnych Członków OŻ PTTK „PASAT”
 10. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom ustępujących władz.
 12. Podjęcie uchwał o liczebności poszczególnych władz Oddziału.
 13. Zgłaszanie kandydatów do władz Oddziału
 14. Wybór komisji skrutacyjnej
 15. Wybory władz Oddziału: Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, uchwała w sprawie powołania Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 16. Wybory delegatów na Regionalną Konferencję PTTK oraz Sejmik KPOZŻ.
 17. Dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami
 18. Ukonstytuowanie się władz Oddziału
 19. Zakończenie obrad

DOKUMENTY do pobrania:

projekt statutu OŻ PTTK PASAT

projekt Regulaminu obrad Zjazdu

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.
Informujemy, że uprawnionymi do udziału w Zjeździe są osoby z opłaconą w Oddziale składką członkowską PTTK za 2019 rok.
Przy rejestracji w dniu zjazdu osoby, które nie odebrały znaczków członkowskich czy legitymacji będą mogły je odebrać u  skarbnika kol. Marcina Łażewskiego.

 

ZARZĄD OŻ PTTK PASAT

Design byFxDesign Producent rolet